TMA voor Teams

Elk team is een groep maar een groep is nog geen team. 

Een team is een doelgericht samenwerkingsverband waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het collectieve én het individuele doel te bereiken. Als teamleden weten en zien hoe hun werk samenhangt met dat van anderen ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap. Het succes van het team zit in de onderlinge raakvlakken. Jij bepaalt het succes van de andere teamleden en de andere teamleden jouw succes. 

Dat vraagt nogal wat van een team, want kennen zij elkaar eigenlijk wel, maken zij genoeg gebruik van elkaars talenten, kwaliteiten en capaciteiten? Hoe krijg je snel inzicht in wat je teamleden motiveert en maak je op een eenvoudige manier inzichtelijk hoe de talenten binnen een team verdeeld zijn? En wat de valkuilen zijn? 

Natuurlijk weet je wel 'zo ongeveer' hoe je team eruit ziet. Toch kun je er danig in vergissen. De TMA is een gevalideerde onderzoeksmethode die talenten, motivatie en competenties zichtbaar en bespreekbaar maakt door middel van een talenten en motivatie analyse. Hierbij worden op een positieve wijze 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties ontrafeld en duidelijk beschreven in een overzichtelijk verslag.

Nadat alle individuele teamleden hun persoonlijke TMA hebben gemaakt krijgt het team inzage in elkaars talenten via de TeamTMA. Onderling begrip en acceptatie is het resultaat enerzijds, anderzijds wordt het team versterkt door gebruik te maken van onderlinge verschillen en talenten. Hierdoor wordt naast het teamresultaat ook het werkplezier vergroot.